Sitemap
Mikrofon

Vad Semper Parata kan erbjuda:

Kommunikation

Presentationsteknik och personlig genomslagskraft

Frigöring av personliga resurser

Kommunikation

Mitt mål är att medvetandegöra - det första, avgörande steget i all förändring - och att på vägen dit hjälpa mina deltagare att både reflektera och agera på bakgrund av ny insikt och förmåga. Min egen förmåga, att hjälpa andra att frigöra inre resurser, har blivit inkörsporten till min pedagogik. I denna frigörelseprocess möts tanke och känsla, något som medverkar till insikt.

Ovan nämnda mål realiserar jag med hjälp av kroppsövningar, improvisationer och rollspel. Detta bidrar till att förankra kunskapen. Reflektion och samtal efter genomförda övningar bidrar till ökad förståelse och ger deltagaren möjligheter till nya personliga val i sin kommunikation.

Presentationsteknik och personlig genomslagskraft

Så här arbetar jag:

  • Hög grad av uppmärksamhet mot den enskilde individen samt uppbyggande feedback.
  • Praktiska övningar av olika slag.
  • Ofta används video för att dokumentera vad som var bra och vad som behöver "finputsas".

Allt går ut på att vidareutveckla och stärka deltagarnas personliga genomslagskraft så att de känner sig trygga i presentation av budskapet och kan övertyga sin målgrupp.

Jag erbjuder även skolor:

Utbildningsdagar för kamratstödjare

Läs mer

Pil

Margo et Trois - Besök vår hemsida!