Sitemap
Mikrofon

Porträtt på Margo Smulders, Fristående konsult Semper ParataVem är jag?

Till mitt förfogande har jag en solid, relevant utbildning samt en långvarig erfarenhet som pedagog.

Jag är adjunkt i svenska och engelska, har SYO-utbildning och inalles 230 akademiska poäng; har därvid under senare år fokuserat på ämnet Kommunikation.

Under mina många år som adjunkt på gymnasium och högskola har jag haft förmånen att möta eleven i så spännande ämnen som:

Svenska (på hög nivå)

Kommunikation

Kroppen som uttrycksmedel

Konst som livgivare

Drama

Scenisk gestaltning

Jag har en djup teoretisk förståelse som komplement till min långa erfarenhet. En av mina styrkor som konsult är att levandegöra och förankra kunskap. Min förmåga att se den enskilde individen och få denne att tro på sig själv har gett mycket goda resultat.

På fritiden sjunger jag i min jazzkvartett Margo et Trois.

Jag har många strängar på min lyra att inspirera med. Passar jag in för ett uppdrag hos dig? Välkommen att höra av dig!

 

Margo et Trois - Besök vår hemsida!